Fotoğrafla Kişiselleşme – Instagram Üzerinden çevrimiçi gençlik değişimi

For English, please scroll down. 

 

COVID-19 nedeniyle 2020 yılında astronomik sayıda gençlik değişimi etkinliği iptal edildi. Bu günlerde, gençlerin farklı  bakış açılarını ve kültürlerini öğrenebilmelerinin tek yolu çevrimiçi etkinlikler. Creative Swap de bu etkinliklerden biri. Temmuz 2020’de Türkiye ve Almanya’dan 15 genç bir araya geldi, birbirlerini tanıdılar, gruplar halinde çalıştılar, fotoğraf çektiler ve Instagram’da çevrimiçi bir sergi tasarladılar.

Alman-Türk, Gençlik Köprüsü tarafından finanse edilen proje, Friendzone Studio tarafından, MaviBlau ve Katadrom Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Fotoğraf ve sosyal medya atölyelerine katılan, genç katılımcılar, dijital sanat ve kendini ifade alanlarında yeni beceriler geliştirdiler. Katılımcılar kişisel olarak kendilerini ilgilendiren “geride bırakma” ve “yaşama gücü” konularında gruplar halinde çalıştılar. İstanbul’dan Burak “Katılımcıların konulara farklı noktalardan yaklaştıklarını görmek çok ilham vericiydi” diyor. Gençlik değişimi katılımcıları fikirlerini paylaşarak, İstanbul, Berlin, Didim, Lübeck, Görlitz, hatta Võru ormanları gibi farklı yerlerden bir fotoğraf serisi ortaya çıkardı.

Görseller sadece birer iletişim aracı olarak kalmadı, aynı zamanda Instagram’da da sergilendi. Katılımcılar, Instagram’ın, sadece kendilerini ifade edebilecekleri bir platform değil, aynı zamanda sanat için yaratıcı bir mecra olduğunu keşfettiler.

 “Grubumuzda, ilgi çekici instagram hesaplarını birbirimizle paylaştık. Farklı bakış açıları ve olanaklar konusunda gerçekten çok şey öğrendim. Sosyal medyanın bu kadar ufuk açıcı olacağını asla düşünmezdim” diyor Lübeck’ten Mathis. “Instagram’dan takip edebileceğiniz, “The Creative Swap – çevrimiçi sergi, Corona günlerinde, Türkiye ve Almanya’dan genç insanların bakış açılarını bize sunarken, dijital değişim programlarıyla nelerin mümkün olabileceğini de gösteriyor.

Tabii bu çevrimiçi değişim programının asıl sonucu, dijital sergi değil, sürecin kendisi ve perde arkasındaki etkileşim oldu. Fikir alışverişi ve farklı hayatlara dair bakış açılarının paylaşılması katılımcılar açısından çok faydalı oldu. “Proje, yaşamak zorunda kaldığımız Corona anksiyetelerinin ardından iyi bir çıkış noktası oldu” diyor, İstanbul’dan Gökçe.

Çevrimiçi, iletişim halinde olan grup, günü geldiğinde yüzyüze görüşmeyi de planlıyor.

https://medium.com/@marie_hartlieb/swapping-perspectives-an-online-youth-exchange-f30cc3591e76

Creative Swap, farklı ülkelerdeki gençlerin çevrimiçi olarak buluşup, birbirini tanıdığı, gruplar halinde çalışıp fotoğraflar çektiği ve ardından Instagram üzerinden online bir sergi oluşturduğu sekiz günlük bir değişim programı.

Creative Swap projesi tam da içinde bulunduğumuz Corona günleri gibi, tüm gençlik değişim projelerinin iptal edildiği yada ertelendiği zamanlar için geliştirildi. Çevrimiçi platformlar  gençlerin fikir ve deneyim alışverişinde bulunabilmeleri için tek yol.

Proje süresince Almanya ve Türkiye’den 15 genç, Temmuz 2020’de, internet aracılığıyla bir araya geldi. Fotoğraf ve sosyal medya atölyeleri onlara dijital sanat ve kendini ifade konusunda yeni beceriler kazandırdı.

Üç gruba ayrılan katılımcılar kişisel bakış açılarını ve fotoğraflarını günbegün birbiriyle paylaştı. Bağımsız olarak “an”, “geride kalmak”, “yaşama gücü” gibi konular belirleyip bu konularda fotoğraf serileri yarattılar. Berlin, İstanbul, Didim, Lübeck, Görliz, Voru Ormanlarından katılan katılımcılar proje boyunca farklı mekanlarda bulundular.

Fotoğrafların Kişiselleşmesi

Fotoğraf bakış açılarını buluşturmak ve ifade etmek için bir araç haline geldi. Fiziksel olarak biraraya gelemeseler de, katılımcılar, çektikleri fotoğraflar aracılığıyla birbirlerinin kişisel hayatları hakkında bilgi sahibi olabildiler.

Çekilen fotoğrafların kendileri için ne anlama geldiğini ve ziyaretçilere ne iletmek istediklerini tartıştılar bu da çok net bir değişim ortaya çıkardı.

İstanbul’dan Burak, “Konu ve temalara herkesin nasıl farklı şekilde yaklaştığını görmek, çok ilham vericiydi” diyor. Gruplardan birinin seçtiği tema ‘kaçış’tı. Var olan durumda fiziksel ve zihinsel olarak kaçmayı ne kadar istediklerini ve kaçış için hangi yöntemleri kullandıklarını tartıştılar, Sonuçta çekilen fotoğraflar değişim çerçeveside kalmadı ancak online olarak instagram’da sergilendi.

Instagram Sanatının Sınırlarını Zorlamak

Instagram, katılımcılar tarafından, sadece yaşamak istediğimiz hayatları gösteren bir platform olarak değil, sanat ve yaratım için de farklı bir alan sunan bir platform olarak keşfedildi. “Sosyal medyanın bu kadar ufuk açıcı olacağını asla düşünmezdim.  Grubumuzda, takip edebileceğimiz ilginç instagram hesapları paylaştık. Bu sayede farklı bakış açılarından haberdar oldum ve artık ben de instagram hesabımı daha farklı kullanmak istiyorum”  diyor Lübeck’ten Mathis.  Diğer katılımcılar da çalışmalarını ve bakış açılarını paylaşma ve b konusunda cesaret bulduklarını belirttiler.

Creative Swap’in, Instagram sergisi, katılımcıların geçirdikleri süreci de gayet net bir şekilde gösteriyor. Proje, zor zamanlarda genç insanların hayatlarına bir bakış ve sürece bir tanıklık sunarken, sosyal medya sınırlarını nasıl zorlayabileceğimizi de gösteriyor.

Online Değişim ve Pozitif Yönleri

Tabii bu çevrimiçi değişim programının asıl sonucu, dijital sergi değil, sürecin kendisi ve perde arkasındaki etkileşim oldu. Fikir alışverişi ve farklı hayatlara dair bakış açılarının paylaşılması katılımcılar açısından çok faydalı oldu. “Proje, yaşamak zorunda kaldığımız Corona anksiyetelerinin ardından iyi bir çıkış noktası oldu” diyor, İstanbul’dan Gökçe.

 

EN

 

Getting personal with photography

An online youth exchange on Instagram

Corona canceled an incredible number of youth exchanges this year. The only way that young people can currently get to know different perspectives and cultures is through online programs. Creative Swap is such a program. In July 2020, 15 young people in Turkey and Germany came together. They got to know each other, worked in groups, took photos and designed an online exhibition on Instagram.

The project was financed by the German-Turkish youth bridge and carried out by Friendzone.Studio in cooperation with Maviblau and Katadrom

The participants completed workshops on photography and social media and developed new skills in the field of digital art and self-expression via creativity. At the same time, they worked in groups on issues that concerned them personally, such as “left behind” or “vitality”. Burak from Istanbul says: “It was very inspiring to see how everyone approaches the issues in a very different way.” The participants discussed, shot pictures and developed photo series. And that from all different places: from Istanbul and Berlin to Samsun, Didim, Lübeck, Görlitz and even in the Võru forest.

The images remained not only a means of communication, but were later shown on Instagram. Instagram was discovered by the participants as a platform that not only serves for self-expression, but can also be a creative medium for art. “In our group we shared interesting Instagram accounts with each other. I really learned a lot about different perspectives and possibilities. I never thought social media could be so eye-opening! ”Says Mathis from Lübeck. The Creative Swap online exhibition, which can now be seen on Instagram, gives insights into perspectives of young people in Turkey and Germany in times of Corona and shows what is possible with such a digital exchange program.

However, the actual result of the online exchange is not the exhibition, but the process and the interaction behind it. The exchange of ideas and the sharing of different life perspectives was very helpful for the participants. “It was a good outlet after all the corona anxieties we went through,” says Gökçe from Istanbul. The group now keeps in touch online and, if possible, would like to also meet physically at some point.