Demanslı Kişilerin Hayatına SANAT ve SİNEMA Getirmek

Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi

 

Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği ve Katadrom Art Colony, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programının desteğiyle demanslı kişilere yönelik bir sanat rehberi hazırladı.

Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyünde bulunan Alzheimer Konuk Evlerinin de katıldığı rehber çalışmaları Kasım 2019’da başladı. Editörlüğü Hülya Demirden ve Şebnem Vitrinel, danışmanlığı ise Psikolog Burcu Gazozcu Göçmez tarafından yapılan Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi 3 aylık yoğun bir çalışmanın ardından Şubat 2020’de tamamlandı.

​Rehber hazırlanırken Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konuk Evlerinde sürdürülmekte olan örnek çalışmaların raporları yanısıra İngiltere’deki Alzheimer’s Society ve Collective Encounters derneklerinin aynı alandaki çalışmalarından da faydalanıldı.

Rehber Ücretsiz Olarak Kullanımda
Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi başlangıç olarak 1000 adet basıldı ve yerel yönetimler başta olmak üzere, demansla ilgili çalışmalar yapan birçok kuruma parasız olarak dağıtıldı. Rehberin düzenli aralıklarla yenilenmesi ve tekrar basımlarının yapılması planlanıyor.

Baskı halindeki versiyonu dışında rehber dijital dosya olarak da hazırlandı ve herkesin kolayca ulaşımı için çeşitli web sayfalarından yayına konuldu. Aşağıdaki linki kullanarak bu sayfadan da indirip kullanabilirsiniz.

DEMANS DOSTU SANAT VE SİNEMA REHBERİ

KATADROM Derneği olarak bu rehber yardımıyla demans konusunda toplumsal duyarlılığı ve bilinci arttırıp, demanslı kişi ve çevresini desteklemeyi ve demanslı bireylere yaşamlarını rahat idame edebilecekleri alanlar yaratmayı amaçlıyoruz. Demans Dostu Sanat ve Sinema Rehberi’nin yapacağınız çalışmalarda yol gösterici olmasını diliyoruz.

REHBERİN HAZIRLANMA AMACI NEDİR
Demans hastalığı tüm dünyada hızla artıyor. Demans -Alzheimer başta olmak üzere- yüzden fazla çeşidi olan geniş bir grubu tanımlıyor. İnsanların yaşam süreleri uzadıkça demansla karşılaşma olasılıkları da artıyor.

Araştırmalar sanatın ve sanatsal faaliyetlerin hem demanslı kişilerin kendilerinde hem de onların bakımlarını üstlenenlerde çok olumlu etkiler sağladığını gösteriyor. Rehber demanslı kişilerle sanat çalışmalarının nasıl planlanlanacağını göstermek için hazırlandı.

REHBER KİMLER İÇİN HAZIRLANDI
Rehber konuya ilgi duyan herkesin kullanımına açık olmakla birlikte özellikle aşağıdaki kişi ve gruplar göz önünde bulundurularak hazırlandı;

*Demanslı kişilerin bakımlarıyla ilgilenen aile üyeleri, yakınları ve çevresi
*Demans konusunda çalışan sivil toplum örgütleri ve gönüllüleri
*Demanslı kişilere hizmet veren hastaneler, bakımevleri ve huzurevleri
*Demanslı kişilerle çalışan sağlık personeli – doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar ve diğer personel
*Yerel yönetimler
*Demans dostu mekanlar oluşturmak isteyen sanatla ilgili merkezler, kuruluşlar, sanat mekanları
*Demanslı kişilerle çalışmak isteyen sanatçılar

DEMANS DOSTU OLMAK NE DEMEKTİR
Demansla ve demanslı kişilerle ilgili bilgi edinerek farkındalık yaratmak, demanslı kişilerin ve bakımlarını üstlenenlerin hayatını kolaylaştırmakla ‘demans dostu’ olunur.

​Demans, yaygınlığına rağmen toplumda hakkında az ve kötü bilgi sahibi olunan bir durumdur. Demans dostları önce kendilerinin sonra da yakın çevrelerinin bilgilerini arttırarak demanslı kişilerin yalıtılmışlığını, karşılaştıkları zorlukları azaltmayı amaçlar.

​Kişiler gibi, kuruluşlar ve mekanlar da demans dostu olabilirler. Bu rehberde ayrıntılarını vereceğimiz basit düzenlemelerle sanat mekanları, demanslı kişilerin ve onların bakımını üstlenenlerin daha rahat ve güvenle kullanacağı bir hale getirilebilir.

Rehberin yapacağınız çalışmalarda yol gösterici olmasını diliyoruz.

Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği
Katadrom Art Colony

http://www.katadromart.com
http://www.katadromartcolony.com

@katadromart
@katadromartcolony