Free “Vocational Training and Seminars” / Ücretsiz Mesleki Atölye ve Seminer Dizisi

Türkçe duyuru için aşağıya bakınız. 

Katadrom Arts, Culture and Social Politics Association is starting a new project consisting of a series of free trainings and seminars called “Together: Sustainable Integration of Migrants into the Labour Market” with the support of the Ministry of Interior General Directorate of Civil Society Relations.

The trainings and seminars is completely free

Training and seminars will be given by professionals and experts who are actively involved in the market. Immigrant and Turkish participants will take the courses together.

Trainings:

 • Commercial Photography
 • Video Editing
 • Graphic Design
 • Subtitle Translation and Technical Applications
 • Communication and Digital Social Media
 • Storytelling-Persuasion Communication
 • Entrepreneurship
 • Personal Development and Networking
 • Legal and Psychological Counselling
 • Motivation Talks
 • Film screenings

Although there is no limit on the participant profile, since there is limited quota, those who want to participate should fill out the application form.

Apply:

https://forms.gle/zAVj8nF2TM3KA7uG7

First Workshop Date:  1st October 2022, Saturday.

Location: Balat, İstanbul

All workshops and seminars will take place on weekends. Exact dates will be announced to the participants later.

TR

Ücretsiz Mesleki Atölye ve Seminer Dizisi

Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle “Birlikte Üretiyoruz: Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu” isimli bir dizi eğitim ve seminerlerden oluşan yeni bir proje başlıyor. 

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitim ve seminerler piyasada aktif olarak yer alan profesyoneller ve uzmanlar tarafından verilecek. 

Eğitim Başlıkları: 

 • Ticari Fotoğrafçılık
 • Video Düzenleme
 • Uygulamalı Grafik Tasarım
 • Altyazı Çeviri ve Teknik Uygulamaları
 • İletişim ve Dijital Sosyal Medya
 • Hikaye Anlatıcılığı-İkna İletişimi
 • Girişimcilik 
 • Kişisel Gelişim ve Ağ Kurma
 • Motivasyon Sohbetleri
 • Film Gösterimleri

Başvuru Linki:

https://forms.gle/zAVj8nF2TM3KA7uG7

İlk atölye 1 Ekim 2022 Cumartesi günü başlayacaktır.

Bütün atölye ve seminerler cumartesi ve pazar günleri olacak şekilde haftasonları gerçekleşecektir. Kesin tarihler ve saatler katılımcılarla daha sonra paylaşılacaktır.

Göçmen ve Türkiyeli katılımcıların bir arada eğitim alacağı dersler için katılımcı profili konusunda bir sınır olmamakla birlikte sınırlı kontenjan bulunduğundan katılmak isteyenleri başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

Yer: Balat, İstanbul

“Bu proje T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.”