TRAN.S.CEND Photography Exhibition

sergiface

T R A N .S. C E N D

(Türkçe açıklama için aşağıya bakınız)

20.04 – 27.04.2015 // SUPA Suriye Pasajı Salon
Opening Hours: 10h-17h – İstiklal Caddesi No. 166
Exhibition Opening: 20.04.2015 – 19.00

Mads Nissen, Pierre Liebaert, Christian Werner, Anna-Kristina Bauer, Andy Spyra, Rebecka Uhlin, Kerim Can Ertuğ, Esa Ylijaasko, Lilli Breininger

across. rise above. go beyond. rising motion of water.

The exhibition »TRAN.S.CEND« shows different facets of IDENTITY. Interpersonal relations. Intimate moments. Memories. Collective identities. Crossing the world to adulthood. Sexual identity. Repression. Search for identity.

What is it like to live with forbidden love in Russia? Legal and social discrimination, persecution, harassment and violent ‘hate crime’ attacks against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons (LGBTI).
Mads Nissen’s intimate picture of Jon and Alex, a gay couple in St. Petersburg, was recently honoured with the World Press Photo of the year 2014.

This exhibition goes along with the » 3rd International Changing Perspectives Short Film Festival « organize by #Katadrom, which main topic is IDENTITY and that will take place from the 24th to 26th of April 2015 in Istanbul.

Curator: Charlotte Schmitz

Event Page:
https://www.facebook.com/events/1601300643450908/

www.icpsff.com
www.katadromart.com
_________________

T R A N .S. C E N D

20.04 – 27.04.2015 // SUPA Suriye Pasajı Salon
Açılış Saati: 10h-17h – İstiklal Caddesi No. 166
Sergı Açılıçı: 20.04.2015 – 19h00

Mads Nissen, Pierre Liebaert, Christian Werner, Anna-Kristina Bauer, Andy Spyra, Rebecka Uhlin, Kerim Can Ertuğ, Esa Ylijaasko, Lilli Breininger

geçiş. yükselmek. ötesine geçmek. suyun yükselen hareketi.

»TRAN.S.CEND« sergisi KİMLİK kavramının farklı yüzlerini gözler önüne seriyor. Kişilerarası ilişkiler. Samimi anlar. Anılar. Kolektif kimlikler. Yetişkinliğe geçmek. Cinsel kimlik. Baskı. Kimlik arayışı.

Rusya’da yasak bir aşk yaşamak nasıl bir duygu? Yasal ve sosyal ayırımcılık, işkence, taciz, şiddet ve LGBT bireylere yönelik nefret suçları. Mads Nissen’in çektiği Jon ve Ale x’in samimi fotoğrafı 2014 yılında Dünya Basın Ödülüne layık görüldü.

Sergi, Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal POlitikalar Derneği tarafından düzelnlenen ve bu yıl ana teması KİMLİK olan ve 24-25 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan International Changing Perspectives Short Film Festival kapsamında gerçekleştirilecek.

Kuratör: Charlotte Schmitz

Etkinlik sayfası:
https://www.facebook.com/events/1601300643450908/

www.icpsff.com
www.katadromart.com